اطلاعات پزشک

نام پزشک : دکتر بابک بیاتی

تخصص : داخلی 

دکتر آنلاین بهترین ربات سال در عرصه مشاوره پزشکی در خاور میانه 

یک پزشک در دکتر آنلاین  (سامانه اینترنت )

درباره پزشک

فوق تخصص ها:
آنژیو گرافی-کاتتریسم-اکوکاردیوگرافی
بیمه های طرف قرارداد :
تامین اجتماعی، نیروهای مس
 
   
   

منبع این نوشته : منبع
پزشک ,دکتر ,دکتر آنلاین